La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per la Millora i adquisició de béns en equipaments culturals

23/03/2023

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per la Millora i adquisició de béns en equipaments culturals

La Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona, en sessió de data 29 de novembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció  per import de 19.482,68destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022),  per a les actuacions:

  • Actualització instal.lació elèctrica  
  • Cadires i carro taules   
  • Instal.lació comportes tallafoc i regulador   
  • Instal.lació SAI   
  • Gespa artificial i parasols   
  • Adquisició de carpes 
  • Reparació paviment pont   
  • Col.locació plaques d'insonorització local envelat