Noticies

30/04/2024
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de la Vilella Baixa, una subvenció per projectes per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants , per l’import de 10.258,10€, per l'adquisició de material esportiu per la Pista...
25/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció de 15.324,55 € per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals (e-catàleg) durant l’any 2024.
12/02/2024
SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L’EXERCICI 2023. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 d'octubre, va concedir a l’Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció de 13.390,91 €, Línia 1 Desenvolupament dels Plans...
12/02/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció per import de 4941,45 €, concepte Plagues urbanes i gestió animals domèstics , convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de...
12/02/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Baixa una subvenció per import de 6307,75 €, concepte aigua 2023, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum...
08/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 9.244,36 euros, per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2023
01/02/2024
La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa, per un import de 4.050,00 euros, per a la programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants, per a finançar les despeses per a donar suport als espectacles...
16/01/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció per import de 7.568,85 €, concepte línia 2 socorrisme piscines, convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines...
21/11/2023
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de la Vilella Baixa, una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil, per a l’any 2023 per l’import de 3.905,88, per l'adquisició d'un remolc. Amb el suport de:
13/10/2023
La nova taxa d'escombraries taxa ha sofert un augment de 42,49€ anuals. Aquesta situació es deu principalment a l’elevat cost de la recollida d’escombraries que realitza el Consorci de residus i també a que no s’ha aplicat cap augment des de l’any 2011. En aquests 12 anys els costos han pujat de...

Pàgines