Noticies

10/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 28.300 euros, per finançar les despeses corrents del PAM, en l'anualitat 2023.
12/06/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import total de: 12104,53 euros, per finançar les despeses de les actuacions de l'Ecatàleg, realitzades en l'any 2023, i que es detallen a continuació: Balls La Catalan Xou, data actuació 28/05/2023 Ball...
24/05/2023
L’ Ajuntament de La Vilella Baixa ha dissenyat i posat en marxa un projecte que té com a objectiu sensibilitzar, prevenir i combatre la violència de gènere. Seguint els eixos que estableix el Pacte d'Estat, s'ha projectat les següents accions: 1. Bosses de roba 2. Gots reutilitzables amb cinta de...
23/03/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 29 de novembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció per import de 19.482,68 € destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests...
20/03/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de març de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció per import de 35.110,72 € per instal.lació d'energies renovables i millora de l'eficiència energètica de les instal.lacions tèrmiques de l'Escola Serra...
20/02/2023
Aprovació inicial del Projecte " INSTAL.LACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES DE L'ESCOLA SERRA MAJOR DE LA VILELLA BAIXA " Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/03_mv_paesc_vilella_baixa_1.pdf
15/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 3.363,46 euros, per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.
15/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 5.067,30 euros, per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022.
15/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 15.378,97 euros, per actuacions de Salut Pública per generar entorns resilients, segurs, i saludables, en l'anualitat 2022, desglossat amb els següents conceptes: Actuació Línia 1.2 - Piscines 6...
28/09/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de PAM-inversions a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 63.857,78 euros, per finançar les despeses del projecte Arranjament diversos camins , en l'anualitat 2021.

Pàgines