Noticies

29/09/2020
En data 29/09/2020, s’ha aprovat la proposta inicial del Projecte titulat: " Mur contenció de terres del Carrer Alt de sant Pere" Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_mur_de_contencio.pdf
18/08/2020
En data 18/08/2020, s’ha aprovat la proposta inicial del Projecte titulat: "Arranjament i millora de les escales d'accés al C/ Nou Priorat" Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_escales.pdf
09/07/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 5.102,79 euros, per finançar les despeses per a actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús , en l'anualitat 2019.
19/05/2020
En data 19/05/2020, s’ha aprovat la proposta inicial del Projecte titulat “ Substitució de la canonada d’abastament d’aigua potable del carrer Sant Pere de Dalt I Sant Pere De Baix al nucli de La Vilella Baixa" Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_canvi_canonada_.pdf
11/05/2020
En data 08/05/2020, s’ha aprovat la proposta inicial del Projecte titulat “ REDISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LA CUINA DEL LOCAL SOCIAL DE LA VILELLA BAIXA SITUAT AL C/FREIXINALS 4 Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_complet_signat.pdf Consulta anunci publicat: https://tauler.seu...
09/04/2020
Des del Consell Comarcal del Priorat i amb tots els Ajuntaments de la comarca
18/03/2020
Decret Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=243885&idens=4317470005
10/02/2020
/sites/vilellabaixa/files/recursos/2010-348_vilella_baixa_nou_diposit_de_subministrament_daigua.pdf
Riuada 2019 Vilella Baixa
17/11/2019
Imatges de la riuada 2019
13/08/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 28.300 euros, per finançar les despeses corrents del PAM, en l'anualitat 2020.

Pàgines