La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per plagues urbanes i gestió animals domèstics, any 2023

12/02/2024

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per plagues urbanes i gestió animals domèstics, any 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció per import de 4941,45 €, concepte Plagues urbanes i gestió animals domèstics, convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023. 

La subvenció ha estat concedida per finançar les despeses per l'esterilització dels gats, adquisició de productes desparasitaris, alimentació dels gats capturats per a tractaments veterinaris i tractament per a la desratitizació de les dependències municipals.