Noticies

24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.323,35 euros, per finançar les despeses destinades per a programes concrets i activitats de promoció turística, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 7.144,35 euros, per finançar les despeses destinades amb matèria de protecció de salut pública amb motiu de la COVID-19, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.968,15 euros, per finançar les despeses destinades a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i d’espècies invasores en espais urbans, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 2.000,00 euros, per finançar les despeses destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 14.485,50 euros, per finançar les despeses al desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), en l'anualitat 2020
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de PAM-inversions a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 21.638 euros, per finançar les despeses per a la Reforma parcial del local social, en l'anualitat 2019.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.454,96 euros, per finançar les despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics, en l'anualitat 2020.
20/11/2020
En data 19/11/2020, s’ha aprovat la proposta inicial del Projecte titulat: "Renovació de l’enllumenat públic de la Vilella Baixa, fases 1 i 2" Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_renovacio_enllumenat_fase_1_i_2.pdf
18/08/2020
En data 18/08/2020, s’ha aprovat la proposta inicial del Projecte titulat: "Arranjament i millora de les escales d'accés al C/ Nou Priorat" Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_escales.pdf
09/07/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 5.102,79 euros, per finançar les despeses per a actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús , en l'anualitat 2019.

Pàgines