Aprovació inicial projecte d’obra per a realitzar “actuacions a la xarxa de sanejament municipal per a reduir el cabdal d’aigües blanques transportada par la xarxa”

17/02/2022

Aprovació inicial projecte d’obra per a realitzar “actuacions a la xarxa de sanejament municipal per a reduir el cabdal d’aigües blanques transportada par la xarxa”

Aprovació inicial projecte d’obra per a realitzar “actuacions a la xarxa de sanejament municipal per a reduir el cabdal d’aigües blanques transportada par la xarxa”.

 

/sites/vilellabaixa/files/recursos/memoria_valorativa.pdf