Noticies

17/12/2021
Aprovació inicial del projecte "Activitat Restaurant-Bar i Local Social ubicat al carrer Freixinals, 4 de la La Vilella Baixa” En data 17/12/2021 s'aprovat la proposta inicial del projecte titulat: "Activitat Restaurant-Bar i Local Social ubicat al carrer Freixinals, 4 de la La Vilella Baixa”...
07/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de PAM-inversions a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 10.791,36 euros, per finançar les despeses del projecte Mur contenció de terres al Carrer Nou Priorat , en l'anualitat 2018.
07/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de PAM-inversions a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 30.431,68 euros, per finançar les despeses per l'Arranjament i millora de les escales d'acces al c/Nou Priorat, en l'anualitat 2018.
26/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import total de: 7.440,00 euros, per finançar les despeses de les actuacions de l'Ecatàleg, realitzades en l'any 2021, i que es detallen a continuació: Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, data...
20/07/2021
En data 20/07/2021 s'aprovat la proposta inicial del projecte titulat: "Arranjament de diversos camins al Terme Municipal de La Vilella Baixa" Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_camins_vilella_baixa_pam.pdf
23/06/2021
En data 17/06/2021 s'aprovat la proposta inicial del projecte titulat: "Manteniment i conservació de la llera pública del riu Montsant" Consulta projecte /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_neteja_llera_i_escollera_aca_vilella_baixa.pdf
15/04/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció PEXI 2018 a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 2.408,84 euros, per finançar les despeses destinades al Programari, en l'anualitat 2018.
26/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció d’excepcionals a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 12.085,44 euros, per finançar les despeses destinades a l'Arranjament camins malmesos pel temporal Glòria, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.323,35 euros, per finançar les despeses destinades per a programes concrets i activitats de promoció turística, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 7.144,35 euros, per finançar les despeses destinades amb matèria de protecció de salut pública amb motiu de la COVID-19, en l'anualitat 2020.

Pàgines