Noticies

23/06/2021
En data 17/06/2021 s'aprovat la proposta inicial del projecte titulat: "Manteniment i conservació de la llera pública del riu Montsant" Consulta projecte /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_neteja_llera_i_escollera_aca_vilella_baixa.pdf
15/04/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció PEXI 2018 a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 2.408,84 euros, per finançar les despeses destinades al Programari, en l'anualitat 2018.
26/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció d’excepcionals a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 12.085,44 euros, per finançar les despeses destinades a l'Arranjament camins malmesos pel temporal Glòria, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.323,35 euros, per finançar les despeses destinades per a programes concrets i activitats de promoció turística, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 7.144,35 euros, per finançar les despeses destinades amb matèria de protecció de salut pública amb motiu de la COVID-19, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.968,15 euros, per finançar les despeses destinades a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i d’espècies invasores en espais urbans, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 2.000,00 euros, per finançar les despeses destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, en l'anualitat 2020.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 14.485,50 euros, per finançar les despeses al desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), en l'anualitat 2020
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de PAM-inversions a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 21.638 euros, per finançar les despeses per a la Reforma parcial del local social, en l'anualitat 2019.
24/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 1.454,96 euros, per finançar les despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics, en l'anualitat 2020.

Pàgines