La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a actuacions de Salut Pública, any 2022

15/11/2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a actuacions de Salut Pública, any 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 15.378,97 euros, per actuacions de Salut Pública per generar entorns resilients, segurs, i saludables, en l'anualitat 2022, desglossat amb els següents conceptes:

Actuació Línia 1.2 - Piscines 6.622,08€

Actuacions Linea 2 - Protecció salut pública 8.756,89€