La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a actuacions de Salut Pública, any 2022

15/11/2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a actuacions de Salut Pública, any 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 15.378,97 euros, per actuacions de Salut Pública per generar entorns resilients, segurs, i saludables, en l'anualitat 2022, desglossat amb els següents conceptes:

Actuació Línia 1.2 - Piscines 6.622,08€, per finançar el servei de socorrisme a les piscines municipals

Actuacions Linia 2 - Protecció salut pública 8.756,89€, per finançar diverses actuacions:

  • Tipus 2.1 Servei de subministrament d’aigua de consum humà: les actuacions subvencionades corresponen a les analítiques d’aigua, a l’adquisició de productes per al tractament de l’aigua de consum i treballs de reparacions de fuites d'aigua.
  • Tipus 2.2 Espècies plaga: l'actuació subvencionada correspont a la desratització de les dependències municipals.
  • Tipus 2.4 Animals domèstics abandonats: l'actuació subvencionada correspont a les esterilitzacions i l'adquisició d'aliments per a gats.
  • Tipus 2.5 neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments municipals: l'actuació subvencionada correspont a a l’adquisició de clor per al tractament i anal.litiques de l'aigua de les pisicines municipals i treballs de neteja i desifecció en equipaments municipals.
  • Tipus 2.7 Equips de protecció individual: s’ha subvencionat l’adquisició d’equips de protecció individual per al personal de manteniment de l’Ajuntament. 
  • Tipus 2.8 Actuacions en relació al DEA: l'actuació subvencionada correspon al manteniment i adquisició de parxes del desfibril·lador.