La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica PAESC 2022

20/03/2023

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica PAESC 2022

La Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de març de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Baixa una subvenció  per import de 35.110,72 € per instal.lació d'energies renovables i millora de l'eficiència energètica de les instal.lacions tèrmiques de l'Escola Serra Major de La Vilella Baixa,  convocatòria de subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica PAESC 2022.