Aprovació inicial del projecte "Activitat Restaurant-Bar i Local Social ubicat al carrer Freixinals, 4 de la La Vilella Baixa”

17/12/2021

Aprovació inicial del projecte "Activitat Restaurant-Bar i Local Social ubicat al carrer Freixinals, 4 de la La Vilella Baixa”

Aprovació inicial del projecte "Activitat Restaurant-Bar i Local Social ubicat al carrer Freixinals, 4 de la La Vilella Baixa”

 

En data  17/12/2021  s'aprovat la proposta inicial del projecte titulat: "Activitat Restaurant-Bar i Local Social ubicat al carrer Freixinals, 4 de la La Vilella Baixa” 

 

Consulta projecte: /sites/vilellabaixa/files/recursos/projecte_activitat_restaurant_bar_i_local_social.pdf