Nova taxa Escombraries

13/10/2023

Nova taxa Escombraries

La nova taxa d'escombraries taxa ha sofert un augment de 42,49€ anuals.

Aquesta situació es deu principalment a l’elevat cost de la recollida d’escombraries que realitza el Consorci de residus i també a que no s’ha aplicat cap augment des de l’any 2011. En aquests 12 anys els costos han pujat de manera considerable i ara ens veiem obligats a repercutir-ho a la taxa ja que això està generat un dèficit pressupostari de 9.027,34€ anuals.

L'estudi dels costos i ingressos de la nova taxa d'escombraries ho podeu consultar en aquest enllaç /sites/vilellabaixa/files/recursos/informe_taxa_escombraries.pdf

 

Evolució dels imports de l'impost de la Taxa d'Escombraries